BİLDİRİ GÖNDERME KOŞULLARI

 • Tüm bildiriler sadece ingilizce ve online olarak kongre web sitesi üzerinden kabul edilecektir. Bİldiriler sisteme İngilizce girilecek ama Türkçe sunulacaktır.
 • Bildiri sistemine girildiğinde dil olarak İngilizce seçilmelidir.
 • Bildiriler, değerlendirilmek için sözel ve poster olmak üzere iki şekilde gönderilebilecektir. Bildirinin ne şekilde kabul edileceğine Bilimsel Kurul karar verecektir.
 • Son bildiri gönderme tarihi 15 Eylül 2021, Saat 23:59’a (TSİ) kadardır. Bu tarihten sonra gönderilen bildiriler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Bildiri gönderimi esnasında bildiri yazım kurallarına uymayan bildiriler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Sözlü veya poster bildiri olarak kabul edilen tüm bildiriler kongre kitabında yayınlanacaktır.
 • Bildiri değerlendirme komitesi tarafından yapılan değerlendirme sonucu belirlenen çalışmalara ödül verilecektir.

BİLDİRİ ÖZETİ YAZIM KURALLARI

 • Bildiriler 3000 karakter ile sınırlandırılmıştır. 3000 karakterden fazla olan bildiriler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Bildirinin Times New Roman fontunda, 10 punto ile yazılması gerekmektedir.
 • Başlık çalışmanın içeriğini açıklar tarzda olmalıdır.
 • Bildiri özeti başlığında pH ya da NaCI gibi küçük harfli kelimelerin özel bir anlam ifade ettiği kelimeler dışındaki tüm sözcükler büyük harf ile yazılmalıdır. Metin içinde kimyasal simge ve uluslararası birimler dışında, kısaltmanın ilk kullanıldığı yerde ardından bir parantez açarak tam açılımı yazılmalıdır.
 • Bildiride amaç, gereç ve yöntem, bulgular ve sonuç kısmı olmalıdır.
 • Bildirinin sözlü veya poster olduğu mutlaka gönderim esnasında belirtilmelidir.
 • Bildirinin ne şekilde kabul edileceğine değerlendirme komitesi karar verecektir.
 • Bildiriler yazarların ad, soyad, akademik ünvan ve kurumlarını içermelidir.
 • Bildirinin kabul edilmesi halinde sunum yapacak yazarın isminin altı çizili olmalı, kurum-adres-telefon-e mail bilgileri mutlaka yazılmalıdır.
 • İlaç özel isimlerinin ilk harfleri büyük yazılmalıdır. İlaçların genel isimlerinin kullanılması tercih edilir ve genel isimlerin ilk harfleri büyük yazılmaz.
 • Metnin içinde çalışmanın yapıldığı üniversitenin / eğitim hastanesinin / hastanenin adı yer almamalıdır.
 • Standart kısaltmalar kabul edilir. Özel kısaltma varsa, ilk kullanıldığı yerde ardından bir parantez açarak kısaltmanın tam açılımı yazılımlıdır.
 • Yapılan göndermeler bildiri özetinin sonunda dipnot olarak değil, metin içerisinde alıntı olarak gösterilmelidir.
 • Kaynaklar en fazla 5 adet yazılabilir. Olgu sunumlarında kaynaklara gerek bulunmamaktadır.
 • Sözlü bildirilerin süresi 7 dk.’yı geçmemelidir.
 • Tüm bildirileri (sözlü ve poster bildiriler ile olgu sunumları) sunacak yazarlar, katılımcı kaydı yaptırmak zorundadırlar.
 • E-poster incelemenin belirli bir tarihi ve zamanı bulunmamaktadır. E-poster istasyonları kongre merkezinde yer alacaktır. Bu posterler için basım ya da basılı materyal gerekmemektedir çünkü posterleriniz elektronik olarak sergilenecektir.
 • Sorularınız, önerileriniz ve yardım talepleriniz için senol.yanik@serenas.com.tr adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

BİLDİRİ BAŞLIKLARI

 1. Bakım hizmetleri uygulamaları (Akut, post-akut, rehabilitasyon, palyatif, uzun dönem ve evde bakım)
 2. Anti-aging uygulamaları
 3. Demans-Depresyon-Deliryum
 4. Kas-iskelet sistemi hastalıkları
 5. Kardiyovasküler sistem hastalıkları
 6. Nörolojik hastalıklar
 7. Ürolojik problemler
 8. Endokrin hastalıkları
 9. Enfeksiyon hastalıkları
 10. Akut batın
 11. Hematolojik ve onkolojik hastalıklar
 12. Fiziksel aktivite
 13. Ağız ve diş sağlığı
 14. Hastalıkların atipik prezantasyonları
 15. Diğer durumlar (Düşme ve denge bozuklukları, ağrı, uyku bozuklukları, uygunsuz ilaç kullanımı, ilaç etkileşimi, ilaç yan etkileri vb )

Geri Bildirim: Bildiriler gönderilme tarihleri göz önünde tutularak hakemler tarafından en kısa sürede değerlendirilecektir ve yazarlara bildirilerin kabul edilip edilmediği e-mail yoluyla iletilecektir.