ANA KONULAR

 1. Geriatri ve Gerontoloji
 2. Teletıp/Geronteknoloji
 3. Palyatif bakım
 4. COVID ve sonrası
 5. Yaşlıda obezite tedavisi/Sarkopenik obezite
 6. Osteoporoz
 7. Son 1 yılda pratik değiştiren gelişmeler
 8. Yaşlıda tiroid ve lipid bozukluklarına yaklaşım
 9. Yutma bozuklukları
 10. Yaşlıda hipertansiyon ve diyabete yaklaşım
 11. Kalp yetmezliği ve atriyal fibrilasyon
 12. Uyku bozuklukları
 13. Demans ve Alzheimer hastalığı
 14. Nörodejeneratif hastalıklar
 15. Kinesiyoloji
 16. Yaşlıda özellikli durumlar (özürlülük raporları, vasi tayini, ehliyet yeterliliği vs)
 17. Yaşlı ihmal ve istismarı
 18. Akılıcı ilaç kullanımı ve antikolinerjik yük
 19. Bası yarası
 20. Kanser taramaları
 21. Malnütrisyon
 22. Sarkopeni
 23. Kırılganlık(Frailty)
 24. Üriner inkontinans